Gouda in Cijfers

weigeringsgraad starters van buiten regio Midden Holland

Weigeringsgraad = aantal keer dat aanbieding geweigerd is / aantal aanbiedingen