Gouda in Cijfers

gemiddelde weigeringsgraad totaal starters

Weigeringsgraad = aantal keer dat aanbieding geweigerd is / aantal aanbiedingen