Gouda in Cijfers

weigeringsgraad doorstromers vanuit regio Midden Holland

Weigeringsgraad = aantal keer dat aanbieding geweigerd is / aantal aanbiedingen