Gouda in Cijfers

niet eens of oneens met: ik ben er wel eens bang voor dat er bij mij wordt ingebroken

In hoeverre zijn de volgende uitspraken over de buurt op u van toepassing?